Breuken gelijknamig maken + bewerking © BS De Molenberg   Gemaakt met magix Getallenkennis Breuken gelijknamig maken Gelijkwaardige breuken zoeken Breuken vergelijken Breuken vereenvoudigen Van breuk naar kommagetallen en omgekeerd Noteer de getallen in cijfers Kommagetallen ordenen van groot naar klein Bepaal de G.g.d.(grootste gemene deler) Oefeningen op de G.g.d en het K.g.v. (kleinste gemeen veelvoud) Een breuk nemen van een getal Procenten, breuken en kommagetallen omzetten Getallen op de getallenas plaatsen Oefenen met Romeinse cijfers Getallen deelbaar door 2,5,10,.... ? Getallen deelbaar door 2,5,10 ..... ? De rest bepalen bij een deling Negatieve getallen ordenen Rekenen met een hexagoon Oefenen op de getallenas Allerlei oefeningen